NATUUR op de Heksenplas

Biodiversiteit

De biodiversiteit (verscheidenheid aan flora en fauna) is op en rond motocrossterreinen veel hoger als elders, zo heeft Nils Ryrholm, een Zweedse deskundige op het gebied van biodiversiteit aangetoond.
Tijdens een door de KNMV georganiseerd symposium werd een groot aantal belangstellende over de achtergronden geïnformeerd. 

"Motocrosscircuits veranderen het karakter van een terrein van een probleem in het leefmilieu in een bron van zowel omgeving/leefmilieu en samenleving." Deze verassende conclusie presenteerd Ryrholm, op een door de KNMV in november 2016 georganiseerd symposium met als titel"Biodiversiteit op motorsportlocaties"

Samen met de KNMV, overheden en organisaties actief op natuur- en milieugebied zullen de clubs/verenigingen een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van het milieu op en rond de motorsportaccomodaties.

Op de Heksenplas is een mooie promotievideo gemaakt waarin we aangeven dat motorsport en natuur goed samengaan.

Natuurterrein "de Heksenplas"

Motorsport en milieu is volgens velen controversieel. Dat zulks niet per definitie zo is bewijst motorsportvereniging TCD Hummelo.

Maar liefst twee milieuprijzen wist de vereniging in de wacht te slepen met het project "opschonen Heksenplas". Lees hier alle informatie over de TCD en het milieu of kom zelf genieten van de natuur op ons terrein "de Heksenplas".

Vanaf 2008 zijn we in delen van het bos, gelegen in het terrein tussen de diversen lussen van het crosscircuit, de ondervegetatie gaan snoeien/opschonen. Ook hebben we daar door het graven van "slootjes" de waterhuishouding verbeterd. 

Door de grotere lichtinval en de verbeterde waterhuishouding zien we een veel kleurrijker vegatatie ontstaan.

Op het terrein van de motorsportvereniging zie we ook steeds meer (en verschillende soorten) paddestoelen verschijnen.

Behoud landschapskenmerken

knotwilgen

Oude landschapselementen worden in ere gehouden en krijgen extra aandacht.

Zo zijn rond het ven op de weide (hier kon vroeger het vee hun dorst lessen) knotwilgen geplaatst.

Éénmaal in de drie jaar worden deze geknot. Op de foto de wilgen na de eerste knot.

Verrijken van de natuur

Vanaf 2008 zijn we in delen van het bos, gelegen in het terrein tussen de diversen lussen van het crosscircuit, de ondervegetatie gaan snoeien/opschonen. Ook hebben daar door het graven van "slootjes" de waterhuishouding verbeterd. 

Door de grotere lichtinval en de verbeterde waterhuishouding zien we een veel kleurrijker vegatatie ontstaan.

In de zomer van 2011 heeft de TCD het natuurontwikkelingplan opgepakt om ook de bossen rond de vennen en het iets hoger gelegen bos te verrijken.

Zonnepanelen

In het voorjaar van 2014 is een volgende positieve bijdrage aan het milieu geleverd. Het bestuur kreeg van de ledenvergadering groen licht om te investeren in zonnepanelen.

Vrijwilligers van de vereniging hebben op het dak van de loods maar liefst 42 zonnepanelen geplaatst. 

In maart 2019 hebben we met dak van de loods met 18 extra zonnepanelen helemaal vol gelegd. Met 60 panelen in totaal hopen we voor elektra volledig zelfvoorzienend te zijn.Van snoeiafval tot vlechtheg

In het najaar van 2015 is een start gemaakt met verwerken van snoeiafval (vrijkomend van het onderhoud van de vennen) in zogenaamde vlechtheggen

Niet alleen fraai en een mooie schuilplaats voor diverse dieren, het levert ook nog eens een CO2 reductie op doordat het afval niet meer met de machines verplaatst en vervolgens verbrand hoeft te worden. 

Drie vliegen in één klap .... 

Nestkasten

  • meezen nestkasten
  • nestkastje

Op motorsportaccomodatie De Heksenplas wordt de koolmees ingezet om te helpen bij de bestrijding van de processierups.

Op diverse plekken langs het circuit zijn in maart 2019 vijftien nestkastjes opgehangen. Als de vogeltjes daar nestelen en jongen krijgen, helpen ze als natuurlijk middel om de rupsen te bestrijden.

Aangezien de leefomstadigheid voor mezen op ons terrein door de aanwezigheid van water uitstekend is, hebben we veel vertouwen in dat het aantal mezen op ons terrein toe zal nemen en we geen andere bestrijdingsmiddelen nodig hebben tegen de processierups.

Wilde bloemen

wilde bloemen

De leefomstandigheid voor vlinders en bijen op motorsportaccomodatie de Heksenplas hebben we in maart 2019 een flinke impuls gegeven.

Op diverse plekken langs het circuit zijn diverse wilde bloemmengsels gezaaid.

Een mix van één- en meerjarige bloemen moet niet alleen een fleurige aaanblik gaan geven, maar levert tevens een belangrijke voedingsbron voor vele insecten waaronder vlinders en wilde bijen.


Insectenhotel

insectenhotel
Het gaat al lange tijd niet zo goed met insecten, terwijl ze erg nuttig zijn voor mens en milieu. Ze hebben zelfs een niet te onderschatten functie als het gaat om natuurlijk evenwicht en biodiversiteit.  Om een extra bijdrage te leveren aan de verbetering van de biodiveriteit op "de Hesenplas" hebben we op 8 oktober 2022 een groot insektenhotel geplaatst. Een mooie plek om te rusten en te nestelen.

Trouwe grazers

Veelal is ons terrein een waar paradijs voor vele soorten dieren. Een aantal daarvan hept ons zelfs met het maaiwerk, het gras op langs de baan is bijzonder smakelijk voor reeën..

Nestgedrag koolmezen

Koolmezen gaan rustig door met hun nestgedrag terwijl de crossmotoren voorbij razen. Zo mooi onze natuur.