MX Masterplan

MX Masterplan

Aanleiding

Adviesbureau Peutz bracht in 2019 globaal in kaart hoe het gesteld is met de legalisering (dus de vergunningen en het bestemmingsplan) van crosscircuits in Nederland. Bij nog geen vijfde deel van de 72 onderzochte banen zijn het bestemmingsplan en de vergunningen in orde. Bij de rest van de circuits, het overgrote deel dus, ontbreken vergunningen of zijn deze onvoldoende. Ook past een crosscircuit niet overal bij het bestemmingsplan. Accommodaties in zo’n situatie worden in het gunstigste geval enkel gedoogd.

Dit zijn feiten die reden geven tot zorgen, want de wereld verandert. Zoals gezegd neemt de druk op de motorsport toe, terwijl het draagvlak afneemt. Vooral met betrekking tot uitstoot en geluid krijgen critici steeds meer voet aan de grond.

In België, ooit toonaangevend in de MX, hebben ze hier de gevolgen al van gevoeld. En hard ook. In krap vijftien jaar liep het aantal permanente circuits terug van ruim zestig… naar zes. Vier zijn er nog over in Vlaanderen en twee in Wallonië.

Ook bij ons is het voortbestaan van motocrossaccommodaties in gevaar. Willen we de toekomst van de MX veiligstellen, dan moeten we hier als motocrossend Nederland de schouders onder zetten: de clubs, de rijders, de KNMV en MON samen.

Alle nieuws en ontwikkelingen rond het MX Masterplan zijn te vinden op de website van MX Masterplan.

Financiering

De MON heeft een uitgebreide presentatie gehouden over de financiële prognoses van het totale MX Masterplan.
Over een periode van 11 jaar is bijna € 9.000.000 gerekend voor alle plannen. De financiering daarvan loopt via een aantal kanalen, zoals clubs, sponsors, subsidieverstrekkers en licentiehouders.
De bijdrage door de licentiehouders is berekend op ruim € 7.770.000, uitgaande van 15.000 licentiehouders en gerekend over 11 jaar leidt dat tot een jaarbedrag van € 48 per licentiehouder. Over een periode van 11 jaar betaalt een licentiehouder dus € 528 voor de continuïteit van de motocross.

Het proces wordt zodanig opgezet dat een rijder die zowel bij de MON als bij de KNMV een licentie heeft niet twee keer een jaarbijdrage voor het MX Masterplan hoeven te betalen, iedere licentiehouder betaalt dus 1x de bijdrage per jaar.


Het zo vergaarde geld wordt door de Stichting MX Masterplan verdeeld op basis van prioriteitstelling naar drie te onderscheiden categorieën waar de clubs in ingedeeld zijn:
- Groen: zowel bestemmingsplan als milieuvergunning op orde
- Oranje: hetzij bestemmingsplan hetzij milieuvergunning op orde
- Rood: noch bestemmingsplan noch milieuvergunning op orde
Het betreft hier alleen clubs met een permanente trainingslocatie (dat zijn er nog 70).

Het meeste geld gaat naar de bestemmingsplan- en vergunningstrajecten.
Verder naar veiligheid (oa lampensysteem) en verduurzaming zonnepanelen enzo.
Ook geluid (reductie geluidsoverlast) is een aspect waarvoor geld wordt uitgetrokken.