Algemeen

Organisatie

De dagelijkse leiding van motorsportvereniging TCD Hummelo ligt bij het bestuur.
Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd en ontvangen geen (onkosten)vergoedingen.

De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40120421. Onze statuten zijn daar gedeponeerd.

TCD Hummelo is aangesloten bij zowel de KNMV als de MON.


Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Minimaal 1 maal per jaar wordt de Algemene LedenVergadering georganiseerd (meestal de 3e donderdag van januari). Hier worden o.a. de bestuursleden benoemd, de voorzitter gekozen, de commissies benoemd en de evenementenkalender vastgesteld.

TCD Hummelo is een vereniging door en voor de leden, met een "platte structuur", ofwel de afstand van bestuur tot leden willen we zo klein mogelijk houden. Dankzij een directe (informele) communicatie, waarbij de inbreng van de leden van groot belang is, kan de vereniging inspelen op de wensen van de leden en de ontwikkelingen rond onze sport.

Het bestuur vergadert ca. 11 keer per jaar, daarnaast wordt minimaal 1 maal per jaar een commissievergadering gehouden.