Ledeninfo

Hoe wordt en blijf je lid?

Sinds 2010 kennen we een ledenstop voor leden vanaf 19 jaar.

Aanvragen lidmaatschap (vanaf 19 jaar)
Wil je actief rijden op het circuit en ben je 19 jaar of ouder, dan kun je via internet of in het clubgebouw een aanvraagformulier voor lidmaatschap invullen.

Daarmee plaats je jezelf op de wachtlijst. Je krijgt daarna spoedig bericht van de leden-administratie over de status van jouw aanvraag. Afhankelijk van de “ruimte” in het ledenbestand, kun je of direct lid worden, of moet je wachten tot er leden opgezegd hebben.

Direct lid worden (tot en met 18 jaar)
Ben je jonger dan 19 jaar, of wil je geen actief rijdend lid worden, dan kun je direct lid worden. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van jou nodig, die vul je zelf in op het lidmaatschapsformulier. Hierbij vragen we ook akkoord te gaan met een aantal punten.

Vergeet niet het emailadres te vermelden, dat hebben we nodig voor diverse mailingen.

Na ondertekening lever je het geheel ingevulde formulier in bij de vrijwilliger achter het bureau en betaal je het verschuldige contributiebedrag.


Polsbandje

Met ingang van 2021 moeten leden zich voor iedere middag of avond melden. Na controle wordt een polsbandje verstrekt (we gebruiken 10 verschillende kleuren).


MijnTCD

Eind 2021 is onze nieuwe ledenadministratiesysteem MijnTCD in gebruik genomen. Alle leden krijgen na eerste betaling van de contributie na ingebruikname een gebruikersnaam en initieel wachtwoord via email toegestuurd.


Contributiefactuur
Ben je lid, dan krijg je in december een contributiefactuur gemaild voor de betaling van de contributie voor het nieuwe jaar. Leden waar we geen mailadres hebben krijgen de contributiefactuur via post thuis gestuurd.


Betaaltermijn
Betaal de contributie tijdig, uiterlijk 31 januari, zodat je er zeker van bent dat het lidmaatschap voortgezet wordt.

Heb je niet tijdig betaald, dan vervalt het lidmaatschap. Wil je alsnog weer lid worden, dan zul je aan aanvraag voor het lidmaatschap moeten invullen/indienen, je wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Soorten lidmaatschap

Het lidmaatschap van TCD Hummelo is in een aantal categorieën verdeeld, afhankelijk van leeftijd en al dan niet gebruiken van het circuit.

Als (gewoon) lid (L), ondersteunt u de vereniging, zonder gebruik van het circuit "de Heksenplas" te maken.

Een jeugdlid (J) is op 1 januari nog geen 16 jaar. Een ouder/voogd dient hierbij wel lid te zijn (al dan niet crossend). 

Jeugdleden mogen afhankelijk van het niveau gebruik maken van  de jeugdbaan of de grote trainingsbaan 

Een crosslid (C) is op 1 januari 16 jaar of ouder en maakt gebruik van de grote trainingsbaan.

Een bakkenist (B) hoort bij zijspanrijder die lid is (C), het tarief voor bakkenist is gelijk aan dat voor jeugdlid.

Daarnaast kennen we fietscrossleden (F) voor jeugd tot en met 14 jaar die meedoen aan de fietscrossen.


Voor iedere categorie geldt een eigen contributiebedrag. De actuele bedragen zijn elders op de website vermeld.


De contributie betreft een kalenderjaar, dus ook als je in de loop van het jaar lid wordt, betaal je het volle pond (wij rekenen daarentegen geen administratie- of inschrijfkosten o.i.d.).

Op de algemene ledenvergadering (3e donderdag in januari) wordt de hoogte van het volgende jaar bepaald.


Sinds 2010 kennen we een ledenstop voor leden vanaf 19 jaar.

LEDENSTOP ....

Ledenadministratie

Verantwoordelijk voor de ledenadministratie is:

Casper Soeter

telefoon: (06) 11 28 80 90

email: leden@tcd-hummelo.nl


Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot het lidmaatschap, neem dan gerust even contact op met Casper, hij staat je graag te woord.Lidmaatschap beëindigen

Uw lidmaatschap wordt beëindigd door:

  • opzegging (dat kan zowel schriftelijk, wat de voorkeur heeft, maar ook mondeling bij de ledenadministratie)
  • niet tijdige betaling van de contributie 


Contributie

De hoogte van de contributie voor het volgende jaar wordt in de Algemene Leden-Vergadering bepaald.

De tarieven voor 2023 (en 2024) zijn:
soort
€ 
opmerking
gewoon
(L)
20,=
niet crossend
jeugd
(J)
55,=
tm 16 jaar, peildatum 31-12 *
maakt gebruik van het circuit **
cross
(C)
115,=
maakt gebruik van het circuit **
bakkenist
(B)
55,=
maakt als bakkenist bij zijspanlid gebruik van het circuit
* bij jeugd moet minimaal 1 ouder/voogd minimaal gewoon lid zijn
** bij gebruik circuit is een geldige KNMV licentie verplicht


Licentie (verzekering)

Alle coureurs die gebruik maken van het circuit, of het nu jeugdrijders of wedstrijdcoureurs zijn, dienen in het bezit te zijn van een speciale verzekering van de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) of MON (Motorsport Organisatie Nederland).

AANVRAGEN
De licentie vraag je zelf rechtstreeks via het internet aan bij de KNMV en/of MON, je vult daarbij online een aantal vragen in en upload een pasfoto. Er dient direct via iDeal afgerekend te worden.

Bij de aanvraag van de KNMV-licentie moet je een club selecteren, kies dan TC Doetinchem - Hummelo (Hummelo).
De KNMV-licentie wordt niet meer fysiek verstrekt, deze is alllen via de KNMV-app beschikbaar (direct nadat het aanvraag proces geheel afgerond is).

Bij de aanvraag van de MON-licentie, moet je eveneens een club selecteren, kies dan TCD Hummelo.
Nadat de aanvraag gedaan is, ontvangt TCD Hummelo een akkoordverklaringsverzoek. Zodra die afgegeven is, wordt de MON-licentie gemaakt en opgestuurd naar TCD Hummelo, Zodra deze binnen is, berichten wij de aanvrager daarover.


Zorgt u ervoor dat je voordat je gebruik maakt van het/een circuit de licentie hebt, Je moet de licentie altijd kunnen tonen (hetzij via de app hetzij fysiek).

Mocht je hulp bij het aanvragen van de KNMV en/of MON-licentie nodig hebben, kom dan gewoon naar het clubgebouw dan helpen we je ermee.