MijnTCD

Mijn TCD

Mijn TCD

Mijn TCD is het online ledenportaal van TCD Hummelo. Met de introductie van Mijn TCD (december 2021) vervalt de ledenkaart. Door in te loggen op Mijn TCD kun je aantonen dat je lid bent van TCD Hummelo. (alleen voor een beperkt aantal leden zonder emailadres handhaven we de fysieke ledenkaart). 

De inlognaam en het voorlopige wachtwoord worden na verwerking van de betaling van de contributie voor 2022 gemaild. 

Rechtstreeks inloggen kan via https://www.tcd-hummelo.nl/mijntcd. Of scan de blauwe QR-code.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Iedere keer als je komt rijden moet je voor het rijden melden. Vrijwillgers controleren of je een geldige licentie hebt en je moet aantonen dat je lid bent van TCD Hummelo (via MijnTCD).

Inloggen

Mijn TCD - inloggen

Op de inlog pagina kun je met de gebruikersnaam en initieel wachtwoord welke je van de ledenadministratie hebt gekregen inloggen op Mijn TCD.

In de blauwe balk is aan de rechtkant het menusymbool weergegeven. Door daarop te klikken verschijnen de diverse mogelijkheden. 

Zonder in te loggen kun je de evenementen (kalender) en de weblinks bekijken.

Ingelogd

Mijn TCD - ingelogd

Wanneer je de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd hebt, verschijnt het overzicht scherm.

Op dit scherm zie jouw volledige naam, wanneer je voor het laatst ingelogd bent geweest en het aantal malen dat je ingelogd bent.

Door op jouw naam te klikken ga je naar jouw profiel.

Mijn profiel

Mijn TCD - profiel

Op de pagina Mijn profiel kun je alle persoonlijke gegevens bekijken welke op dat moment geregistreerd zijn.

Hier kun je ook een Profielfoto uploaden.

Mis je gegevens of wil je gegevens aanpassen, klik dan in de blauwe balk op het menu-symbool.Menu

MIJN TCD - menu

Via de menukeuze Bewerk profiel kun je de persoonlijke gegevens aanvullen of corrigeren. Je kan hier bijvoorbeeld jouw licentiegegevens invullen.

Het is aan te raden het toegezonden initiele wachtwoord via de menukeuze Wachtwoord wijzigen te veranderen in goed onthoudbaar wachtwoord.

Web-app

MijnTCD - wachtwoord wijzigen

Ben je ingelogd, dan is het handig om van de ingelogde pagina een zogenaamde web-app te maken door deze op te slaan op he beginscherm van jouw smartphone.

Dat kan met een paar klikken geregeld zijn, waarna je in het vervolg alleen maar de web-app aan hoeft te klikken, meestal log je dan direct in en kun je de actuele gegevens tonen (met het knipperende logo).


Wachtwoord wijzigen

MijnTCD - wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord kan gewijzigd worden via de menukeuze Wachtwoord wijzigen.

Om veiligheidsredenen moet het gekozen wachtwoord minimaal aan de volgende eisen voldoen: tenminste 8 karakters bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Speciale tekens zijn bijvoorbeeld: &, %, $, @, !

Let op: het gebruik van voornaam en/of achternaam in het wachtwoord wordt om veiligheidsredenen niet goedgekeurd.

Als het gekozen wachtwoord niet sterk genoeg is, moet je een ander wachtwoord kiezen.

Als het gekozen wachtwoord sterkt genoeg is, moet je het ter controle nog een keer herhalen, daarna klikken op Opslaan.