STATUTEN
(laatst gewijzigd 16 febuari 2023

Statuten

De officiële regels betreffende de vereniging zijn vastgelegd in de statuten.

Naar aanleiding van de op 1 juli 2021 in werking getreden wet WBTR zijn de statuten van TCD Hummelo aangepast, zodat we nu voldoen aan de in de WBTR vastgelegde regels.