Symposiumbiodivesiteit

Symposium Biodiversiteit op motorsportaccomodaties

aandacht luisteren naar het verhaal over biodiversiteit

Op 31 oktober 2016 vond het, door de KNMV georganiseerde, symposium over biodiversiteit op motorsportaccommodaties plaats. Onder leiding van NOS presentator Gert van ’t Hof werd de dag gevuld met verschillende presentaties en een discussie tussen clubs, gemeentes en een panel van experts.

Motorclubs hebben regelmatig te maken met vraagstukken op het gebied van flora en fauna. Nils Ryrholm, een Zweedse deskundige op het gebied van biodiversiteit, heeft zijn bevinding gedeeld door middel van een presentatie. Ryrholm kwam na onderzoek tot de conclusie dat biodiversiteit juist zeer hoog is op motorcircuits en militaire terreinen. Dit komt volgens hem door de volgende zaken:

  • Circuits zijn vaak open terreinen met droog en warm zand. Dit zijn ideale omstandigheden voor dieren en deze locaties zijn zeldzaam. Flora en fauna kunnen zich op een open terrein goed ontwikkelen;
  • Verstoringen op het land zorgen ervoor dat er diversiteit in het terrein blijft. Zo kunnen planten niet gaan overwoekeren. Daarnaast zijn de verstoringen op het terrein relatief beperkt. Het terrein wordt slechts enkele dagen/uren per week gebruikt door rijders. Dit is voor dieren erg gunstig, zij weten dat het terrein even gebruikt wordt en daarna hebben ze weer alle ruimte;
  • Het terrein van circuits is erg divers. Het terrein bevat vaak water (poelen) en de zon verwarmt de grond goed op. Dit zijn factoren voor een goede leefomgeving voor dieren en insecten;
  • Op circuits worden geen bestrijdingsmiddelen en gif gebruikt om het land te verbeteren;
  • Ook is een circuit een goede leefomgeving voor dieren omdat het land voorspelbaar is. Dieren weten wat ze kunnen verwachten en welke voedingsproducten ze kunnen vinden.


Bram Aarts, ecoloog, heeft verschillende crosscircuits bestudeerd en kwam tot de conclusie dat er op veel circuits meer (bijzondere) broedvogels zitten dan dat er in de omgeving van het circuit te vinden zijn. Daarnaast huisvesten veel dieren zich op het terrein van circuits vanwege de hoge biodiversiteit.

De biodiversiteit van circuits zijn van nature al erg hoog, maar er kunnen ook zaken door clubs ondernomen worden om de diversiteit nog verder te verhogen. Het symposium heeft clubs handvatten en inzichten gegeven om hiermee aan de slag te gaan.

Uiteraard is dit symposium nog maar het begin van een interessant traject waar de KNMV vervolg aan gaat geven. We zien het in ieder geval als een grote kans en hopen ook dat clubs er zelf actief mee aan de slag gaan.

Uiteraard was ook TCD Hummelo vertegenwoordigd. Wilt u meer weten over het onderwerp biodiversiteit, neem dan gerust contact op met Johan Hartemink