Vlagsignalen

Eye Track signalen

Eye-Track lampen

Naast de oplopen van de bulten en voor de onoverzichtelijke bocht aan het eind van het zandgat staan Eye Track signaallampen opgesteld (verpakt in blauwe veiligheidskussens).

Geel kipperend lichtsignaal = gele vlag, gevaar: niet inhalen en springen

Geel permanent brandend licht = rustig verder rijdern, sessie wordt beeïndigd

Rood permanent brandend licht  rode vlag, aan het einde van het circuit stoppen en circuit verlaten, niet inhalen en niet springen

Veiligheid

Motorsport is een snelheidssport met de daarbij behorende risico's. Iedere rijder dient de veiligheid van zichzelf, de andere rijders en het publiek in acht te nemen. Vrijwilligers en officials houden tevens toezicht op de veligheid voor de rijders en publiek (o.a. de zogenaamde BACO's). De rijder dient de gegeven (vlag)signalen altijd direct op te volgen.

Vlagsignalen

vlagsignalen

Betekenis vlagsignalen en borden

Groene vlagGereed voor startprocedure
Gele vlag stil gehoudenLet op gevaarlijke situatie. Snelheid minderen, niet springen en niet inhalen.
Gele vlag gezwaaidLet op gevaarlijke situatie. Snelheid minderen, niet springen en niet inhalen en gereed maken om te stoppen
Rode vlagDe wedstijd/training wordt beëindigd of stilgezet, direct stoppen (verplicht voor iedereen)
Zwarte vlag met bord met rijnummerDe aangeduide rijder moet stoppen en het circuit verlaten (en zich melden bij de wedstrijdleider/verantwoordelijke)
HandsignalenDe naderende rijder moet in de richting welke met de hand aangeven wordt (door baancommissaris of andere aangever) uitwijken.
Zwart-wit geblokte vlagEinde training/wedstrijd
Wit bord met 15 of 5Geeft tijdperiode aan wanneer het starthek valt. De wedstrijdleider toont na 15 seconden het bord met 5, dan valt het starthek tussen 5 en 10 seconden
Wit bord met 1 of 2Het nog te rijden ronden voor het einde van de wedstrijd