Ledenstop

Ledenstop

In 2010 hebben we wat het ledenaantal betreft de in 2009 afgesproken grens bereikt en dus werd met ingang van 1 oktober 2010 een ledenstop ingevoerd.
De ledenstop geldt voor alle actieve crossers vanaf 19 jaar.

(Jeugd)crossers tot en met 18 jaar kunnen (tot nader bericht) dus nog wel lid worden. Gewoon even naar het clubgebouw komen, dan wordt dat direct geregeld. Na betaling van de contributie gaat het lidmaatschap direct in.

Alle crossers vanaf 19 jaar welke al lid zijn, kunnen lid blijven. Hierbij geldt dat de contributie uiterlijk 31 januari betaald moet zijn.
Op 1 februari wordt de ledenadministratie bevroren. Alle actieve leden vanaf 19 jaar waarvan de contributie nog niet ontvangen is worden dan uit het ledenbestand verwijderd (het lidmaatschap vervalt dan). 

Vanaf de eerste zaterdag in februari (volgend op 1 februari) kunnen zij alleen nog lid worden op verzoek (*), waarbij de ledenadministratie iedere aanvraag afzonderlijk en op volgorde van binnenkomst behandelt. 

Indien de afgesproken grens bereikt is, kan de aanvraag voor lidmaatschap niet gehonoreerd worden en wordt u op de wachtlijst geplaatst.

En daarbij wordt niet naar de persoon gekeken, de volgorde van ontvangst van de aanvraagformulieren bepaalt de positie op de wachtlijst! 
Het kan dus voorkomen dat iemand die jarenlang lid is geweest maar niet op tijd de contributie betaald heeft op de wachtlijst op een lagere plek komt te staan dan iemand die zich voor het eerst als lid meld!! Houdt hier dus rekening mee.

* ben je 19 jaar of ouder en wil je (weer) actief, crossend lid worden van TCD Hummelo vul dan het aanvraagformulier voor lidmaatschap via internet in. Je krijgt direct een mail met ontvangstbevesting en een kopie van het door jouu ingevulde formulier.