Natuurontwikkelingsplan

Proef, zullen oude planten terugkomen?

Vaak zitten in de grond tientallen jaren oude zaden, die mogelijk weer kiemen als de omstandigheden gunstig worden.

Vaak is te zien wanneer bijvoorbeeld bosgrond omgewoeld wordt dat de vegetatie in een keer verandert. Planten welke daar vroeger voorkwamen komen weer terug.

In de vennen van de TCD is dat ook gebeurd, zo zijn er na het opschonen daarvan weer lange tijd verdwenen planten teruggekomen zoals de Drijvende Moerasweegbree, Kleine Egelskop, Moerashertshooi, Kleine Zonnedauw en Snavelzegge.

In de zomer van 2011 heeft de TCD het plan opgepakt om de natuurontwikkeling van onze terreinen meer aandacht te geven en mogelijk te formaliseren.

Zo hebben we in het rennerskwartier rond het oeroude drinkven wilgen geplaatst welke periodiek geknot worden. Ook is de houtwal/singel fraai opgeschoond.
Al met al werkzaamheden welke de wei met landschappelijke waarde eer aan doen.

Het motorsportterrein "de Heksenplas" is gelegen in een vennengebied, echter zonder aansluiting op open water, waardoor er geen vissen voorkomen, een perfecte biotoop voor amfibiën als kikkers en salamanders. Die zult u ook vaak kunnen zien aan de rand van de vele watergaten/vennen langs het circuit en in het bos. 
Jaarlijks worden de vennen en sloten geschoond en periodiek wordt de begroeing (opslag) verwijderd, zodat er voldoende lichtinval in de vennen blijft.

Sinds 2012 worden jaarlijks tussen de 20 en 80 bomen geplant op delen langs het circuit waar geen publiek komt/gewenst is, maar ook steeds meer en meer in de buurt van het clubgebouw, waarmee we de "bosrand" min of meer verplaatsen.

We willen hiermee als motorsportvereniging een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling op ons terrein.