Accomodatie

Circuit

Het circuit "de Heksenplas" is als motor-sportterrein in het bestemmingsplan van gemeente Bronckhorst opgenomen en is voorzien van een goede milieuvergunning.

De belangrijkste punten uit de vergunning zijn:

  • openingstijden
  • voorkomen van geluidoverlast
  • gebruik milieumat
  • voorkomen van stofoverlast

Rijders zijn 100% verantwoordelijk voor de punten geluid en gebruik milieumat.

Bestuur en vrijwillgers zien toe op de openings-tijden en voorkomen van stofoverlast.

Respecteer beslissingen van bestuur en vrijwillgers ook op deze punten, het is in het behoud van de vergunning.

Beschrijving circuit ...

Clubgebouw

schildje gemeentelijk monument Rijksweg 111 Hummelo

Het clubgebouw is een oude boerderij uit 1912. In de begin jaren van het gebruik van het circuit "de Heksenplas" werd de boerderij nog bewoond en werd het deel gehuurd door TCD.

Onze "boerderij" is zelfs een gemeentelijk monument!

Eind jaren 90 van de vorige eeuw heeft de vereniging het gehele pand volledig gerestaureerd en wij kunnen nu met trots zeggen ons clubgebouw tot een van de mooiste van heel Nederland behoort. 


Kom zelf maar eens kijken ....

Meer...

Terrein

Het terrein "de Heksenplas" ligt aan de rand van de Kruisbergsebossen en bestaat uit hoge zandgronden (overblijfsel uit de laatste ijstijd) afgewisseld met lage moerasachtige grond met vennen en oude rabattenbossen (op de hoge rabatten werden bomen geplant voor de houtproduktie).

Het totale terrein beslaat een kleine 10 ha en is volledig eigendom van TCD Hummelo.

Het circuit, liever hebben we het over motorsportaccomodatie, "de Heksenplas" heeft in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Bronckhorst de bestemming motorsport.

Samen met onze vrijwilligers zorgen we ervoor dat het terrein goed onderhouden wordt, waarbij we zoveel mogelijk de natuurwaarden willen behouden en zelfs versterken.

Route ...

Materieel

Onze vrijwilligers kunnen beschikken over tal van machines en apparaten voor het onderhoud van het circuit, het bos, het rennerskwartier, de gebouwen en de dergelijke.

Het machinepark, dat geheel onderhouden wordt door vrijwilligers, bestaan onder andere uit:

  • Werklust shovel (WGB 18)
  • 3x Case International 956 XL trekkers
  • Atlas 1304 kraan
  • Jeep
  • diverse grasmaaimachines, bosmaaiers, ....


Kantine

Tijdens (en enige tijd na) de openstellingstijden van het circuit is de kantine (in het clubgebouw "de Daele") ook geopend. 

U kunt hier lekker genieten van een drankje en/of hapje.