eyetrack

Eye-Track - baansignaleringssysteem

Eye Track - logo

In september 2021 hebben we het automatische baansignaleringssysteem Eye-Track in gebruik genomen.

Na een voorbereinde fase is in september 2020 contact opgenomen met de Italiaanse leverancier en is een offerte traject gestart. 

Na een aantal malen detailgegevens te hebben uitgewisseld hebben we in januari 2021 de definitieve offerte getekend en de aanbetaling voldaan. 

We hebben ervoor gekozen om het systeem volledig bedraad (met electra en data) uit te voeren. Hiervoor moest een paar kilometer geul gegraven waarin onze vrijwilligers mantelbuizen gelegd en daar draden door getrokken hebben. 

Inmiddels hadden we de spullen uit Italie eind maart 2021 ontvangen (en is de tweede betaling voldaan). Onze vrijwilligers zijn vanaf april 2021 in de weer geweest om de comera's en kussens met de lampen daarin op de juiste plekken te plaatsen en alles aan te sluiten. 

Chapeau voor alle vrijwilligers die aan deze megaklus een bijdrage geleverd hebben, mooi dat we ook zoveel technische kennis "in huis" hebben.

Meer ...

Eye-Track - signalen

Eye-Track lampen

Tijdens trainingsuren is het Eye-Track systeem actief.

Het syseem controleert op 12 plekken of er zich een gevaarlijke situatie voordoet welke aanleiding is om gele signaallampen te activeren.

De signaallampen staan aan de zijkant van de baan bij de oplopen van de bulten en voor een onoverzichtelijke bocht.

Zodra de camerabeelden een gevaarlijke situatie detecteren gaat de gele lamp (of bij bulten waar aan beide zijden een lamp staat, beide lampen) knipperen.

De achterop komende rijders worden zo gewaarschuwd en kunnen daar rekening mee houden door niet meer in te halen en niet te springen. De gele lampen zijn dus te vergelijken met een gele vlag.

Bij de laatste twee bulten voor het einde van de baan staan ook rode lampen, die worden handmatig geactiveerd bij het einde van de trainingstijd, of tussendoor bij een rode vlag situatie. Bij rood is de enige jusite gedragshandeling: vaart minderen, niet meer inhalen, niet springen en de baan zo senl mogelijk verlaten.

Het Eye Track systeem mag vooralsnog alleen bij vrije trainingen actief zijn. Bij wedstrijden mogen we het (nog) niet gebruiken en blijven we vlaggenisten nodig hebben.

MX Masterplan bijdrage

MX Masterplan cheque

TCD Hummelo heeft vanuit het MX Masterplan een bedrag van maar liefst € 25.000 toegezegd gekregen als bijdrage in de kosten van het veiligheidssysteem.
Voorzitter Johan Hartemink heeft de cheque hiervoor officieel overhandigd gekregen door Arther Breukelaar (coördinator MX Masterplan).