EyeTrack proces

Eye Track - het proces

In  2017 zijn we begonnen met het proces om te komen tot een baanbeveiligingssysteem met een door René Wesselink zelf te ontwikkelen systeem met slimme camara's. Door middel van geënsceneerde valsituaties werden algoritmes gemaakt en dat zag er best goed uit. In het voorjaar van 2020 was een prototype van het systeem gereed en is het getest. Hierbij kwamen we er achter dat de mate van betrouwbaarheid, naast de tijd die met de doorontwikkeling nodig zou zijn, dat doorgaan geen reeële optie zou zijn.

In de Algemene LedenVergadering had met name Gijs Bulten al een aantal maal aangeven dat er in Italië al jaren een goed werkend systeem, Eye Track, met succes draait. Na de beslissing niet verder met de ontwikkeling van het systeem van René door te gaan, hebben we contact opgenomen met de Italianen.

Na een voorbereinde fase is in september 2020 een offerte traject gestart. Na een aantal malen detailgegevens over onze wensen te hebben uitgewisseld hebben we in januari een voor beide partijen goede deal gesloten en is de offerte geakkordeerd. 

We hebben ervoor gekozen om het systeem volledig bedraad (met electra en data) uit te voeren. Hiervoor is een paar kilometer geul gegraven waarin onze vrijwilligers mantelbuizen gelegd en daar draden door getrokken hebben. 

In de loop van maart 2021 zijn de spullen uit Italie afgeleverd en zijn onze vrijwilligers aan de slag gegaan met de installatie. Zaterdag 18 september zijn de laatste kleine technishce probleemjes in het installatiewerk opgelost en konden we de Italianen informaren om de calibratie van het systeem af te ronden.

Beveiligde posities

eye track lampen

In de loop van 2020 hebben drie rijders een rondje circuit gelopen om te bepalen waar en hoeveel signaleringslampen geplaatst zouden moeten worden. Hierbij is zuiver gekeken vanuit de positie van de rijder.

Bij een aantal bulten hebben we 1 en bij een aantal bulten 2 lampen (aan beide zijden van de oploop) geplaatst. Bij de bulten 9 en 10, de laatste twee bulten voor het einde van een rondje hebben we onder de gele signaleringslampen rode lampen geplaatst. Die worden bij een rode vlag situatie (of bij het einde van de trainingstijd) handmatig geactiveerd, zodat de rijders al ruim voor het einde van de ronden zien dat er gestopt moet worden.

Klik hier voor een overizcht van de beveiligde posten.

Hardware

De hardware bestaat uit een camere welke verboden is met diverse "kastjes" voor de stroom- en datavoorziening.

Eye-Track hardware

Camerabeelden

Op 12 plekken staan camera's opgesteld die elk een bepaald deel van het circuit bewaken. Klik hier voor overzicht van de camerabeelden.

Eye Track postities

Dashboard

Via een web-app vind het gebruikstoezicht plaats. Hiermee kunnen lampen gedeactiveerd worden zodat de baan weer veilig gegeven wordt. Ook kunnen hiermee handmatig de lampen (zowel de gele als de rode) geactiveerd worden.

Eye-Track Dasboard