weer en circuit

Weer en circuit

Weer en circuitomstandigheid
Of het circuit tijdens de openingsuren zoals in onze milieuvergunning zijn vastgelegd daadwerkelijk geopend is hangt af van zowel het weer als van de circuitomstandigheid.

Of het circuit geopend is of niet wordt op de betreffende dagen rond 11.00 uur melding gemaakt op de circuitinformatielijn (0314) 38 13 71 en dat wordt verder via Facebook, Twitter en Website wereldkundig gemaakt.


Nattigheid
Is het circuit door neerslag in een zodanige staat dat naar oordeel van vrijwilligers/bestuur het niet verantwoord is om erop te laten rijden, dan blijft het circuit gesloten.

Bij voorspelling van extreem weer kunnen vrijwilligers/bestuur eveneens besluiten dat het circuit gesloten blijft/wordt.


Stofoverlast
Ingeval van droogte zullen onze vrijwilligers hun uiterste best om het circuit zo stofvrij mogelijk te maken voor aanvang van de trainingen, echter enige uitloop is niet uitgesloten.

Indien er ondanks sproeiwerk sprake is van stofontwikkeling en dat de spuigaten uit loopt, voor de rijders en/of de omgeving, dan zullen we op dat moment keuzes moeten maken.

Het kan zijn dat we tijdens het rijden de sproei-installatie aanzetten.

Het kan echter ook zijn dat we de zaak even stil leggen om met de watertank water op de baan te brengen.

Mocht het zo zijn dat er geen vrijwilligers aanwezig zijn die de sproei-installatie en/of watertank kunnen hanteren, dan kan het zelfs zijn dat er niet meer verder gereden wordt.

We moeten ten alle tijden zien te voorkomen dat de buurt te maken krijgt met stofoverlast, dat zou namelijk een overtreding van onze milieuvergunning betekenen.


Begrip
In alle situaties vertrouwen we erop dat een ieder hier begrip voor heeft.