Open beker/euro cross

Open beker/euro cross

Een wedstrijd voor zowel leden als niet leden.

Inschrijven vooraf is verplicht, betalen van de deelnamebijdrage pas op de ochtend van de wedstrijd.

Deelnamebijdrage:

  • Solo/quad € 25,=
  • Zijspan € 30,=


Met bewijs van aanmelding en geldige licentie op de wedstrijddag melden bij secretariaat en deelnamebijdrage (contant) betalen.

Globaal dagprogramma
’s ochtends (per klasse/groep):

  • Vrije training
  • Tijdtraining


’s middags (per klasse/groep)

  • 1e manche (startvolgorde volgens tijdtraining)
  • 2e manche (startvolgorde volgens uitslag 1e mache)

Iedereen komt dus vier maal in actie.

Wanneer het aantal deelnemers in een klasse te groot is om ze in één groep te laten rijden, worden de deelnemers voor de trainingen opgedeeld in twee groepen (bijvoorbeeld op basis van het rijnummer). Die indeling geldt dan voor beide trainingen.
Op basis van de tijden van de tijdtraining worden de groepen voor de A en B finale gemaakt.
Er wordt niet gereden om bekers, maar om geldprijzen, per klasse zijn de volgende prijzen te winnen:

  • 1e plaats € 100,=
  • 2e plaats € 70,=
  • 3e plaats € 50,=


Bij splitsing van een klassen in een A en B groep, komen alleen de rijders van de A groep in aanmerking voor prijzen.
Puntentelling: 50, 47, 54, 43, 41, 40, 39, …1. Iedere reglementair gefinishte rijder krijgt minimaal 1 punt.
Bij gelijke punten in de daguitslag is de 2e manche doorslaggevend.