Jeugd

Reglement jeugd

De jeugdbaan is voor de jeugd tot en met beginnende 85cc grote wielen. 

Ben je beginnend en rijdt je op een zwaardere motor, maar zou je eerst op de jeugdbaan willen rijden, vraag dan toestemming daarvoor aan een vrijwilliger. De kans is groot dat je toegestaan wordt dat te doen.

Net als de "groten" volgen de rijders (en begeleiders) de aanwijzingen en signalen van bestuursleden en vrijwilligers op.

Per trainingsmiddag mag de jeugd welke normaal op de jeugdbaan rijdt een aantal maal ca een kwartier op de grote baan rijden (het laatste kwartier van het hele uur).
Tijdens dat "kwartiertje" kunnen op verzoek mogelijk ook andere beginners of ouderen meerijden.

Op verzoek mogen beginnende jeugdrijders op de grote baan rijden mits de toestand van de baan en de veiligheid niet in gevaar komt. Zulks ter beoordeling van bestuur of vrijwilligers.

Jeugd welke normaal al op de grote baan rijdt mag geen gebruik maken van het "jeugd, beginners en ouderen kwartiertje"

Voor aanvang van het "jeugd, beginners en ouderen kwartiertje" worden de groten met een rode vlag "uit de baan gevlagd". Op aangeven van de vrijwilliger mogen de gereed staande rijders het circuit op.

Het einde van het "jeugd, beginners en ouderen" wordt eveneens met de rode vlag aangegeven. Je verlaat dan het circuit en gaat terug naar het rennerskwartier of jeugdbaan.

Is voor, tijdens en na het "jeugd, beginners en ouderen kwartiertje" geen vrijwilliger present, dan mag één van de ouders de "rode vlag" voor het begin en einde hanteren.

En natuurlijk geldt ook (of juist speciaal) tijdens het "jeugd, beginners en ouderen kwartiertje" dat we elkaar fair en met respect behandelen (rijders, begeleiders en vrijwilligers).