Industrieregeling

Industrieregeling - info

Voor een selectief aantal, de vereniging ondersteunende en aan de motocross gelieerde, bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om per trainingsmiddag met een beperkt aantal klanten, zonder dat zij lid zijn van de vereniging, gebruik te maken van het circuit “de Heksenplas”.

Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • onderneming is verantwoordelijk voor het gedrag van de betreffende rijders (zowel op als naast de baan)
  • de rijder krijgt van u een kopie van het bij deze brief gevoegde en door u ingevulde formulier
  • de rijder meldt zich met dat formulier in het clubgebouw
  • rijder is zelf verantwoordelijk voor de betaling van het (geldende) trainingsgeld
  • rijder moet voldoen aan de geldende normen (zoals geluid max 94 dB(A))
  • per onderneming vindt registratie plaats van de rijdergegevens (naam, licentienummer)

Industrieregeling - deelnemers

Ben je geen lid van TCD Hummelo en wil je wel een keer op het circuit "de Heksenplas" trainen, dan loont het om bij één van bovenstaande bedrijven klant te worden.