Geluid

Geluid maximaal 94 dBa (voor kentekens 91 dBa)

Met ingang van januari 2011 is de geluidsnorm voor crossers vastgesteld op 94dB(A) volgens de dynamische meetmethode.

Uitleg dynamische meetmethode:

  • meten van geluid op de baan
  • op 7,5 meter van de ideale lijn
  • op een volgasmoment
  • meten in een hoek van 45 graden
  • van de wind af 

Op deze wijze kan de werkelijke geluidsproductie (wat de omgeving hoort) gemeten worden.

Nadeel van deze meetmethode is dat het erg omslachtig en zeer tijdrovend is om iedereen goed te kunnen meten. Er mag niet teveel omgevingslawaai zijn, rijder moet zo mogelijk alleen passeren en moet dan het volle vermogen van de motor aanspreken (dus volgas laten trekken). In de praktijk blijkt dat erg lastig te bewerkstellingen.

Om iedereen goed te kunnen meten zal de TCD de door de FIM gehanteerde 2 meter max methode gebruiken. Dit is een statische methode waarbij het geluid bij volgas wordt geregistreerd. De gemeten waarde volgens de 2 meter max methode kan via een vertaaltabel omgerekend worden naar een geluidswaarde volgens de dynamische methode. En dus kunnen we zo bepalen of de motor aan de nieuwe norm voldoet.
Op basis van praktijkmetingen volgens de dynamische methode en vergelijking met de 2 meter max methode hebben we een betrouwbare vertaaltabel weten op te stellen.

Hierbij wordt rekening gehouden met cross of kenteken, tweetakt of viertakt en bij de tweetakten ook nog een met cilinderinhoud. 

Uitleg 2 meter max methode:

  • meten met stilstaande motor
  • op 2 meter afstand van met midden van het achterwiel
  • meten bij volgas (2 maal achter elkaar, hoogste waarde is bepalend)
  • meten in een hoek van 45 graden
  • van de wind af


Voor de woensdagavond geldt een extra tonaaltoeslag, dan mag er dus minder geluid geproduceerd worden. De norm voor kentekens is op 91dB(A) volgens de dynamische meetmethode bepaald.


Geluidkeuring is verplicht

geluidmeten via de 2 meter-max methode

LET OP: 
Iedereen die wil trainen op de Heksenplas moet de motor door de TCD op geluid laten keuren. Dat is een voortvloeisel uit de aan de vereniging verleende milieuvergunning. Dit geldt ook voor de mini's.

In de Algemene Ledenvergadering van 2017 is op voorstel van de rijders besloten om bij de geluidkeuring meteen de licentie te controleren. 

Bij de kentekenmotoren controleren we ook de motor"papieren" (neem die dus mee) en leggen we (uitsluitend voor het verzamelen van data) vast of je in het bezit bent van het rijbewijs A. 

Van begin februari tot en met eind maart (begin april) staan de vrijwilligers van de geluidscommissie op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 voor jullie klaar om het geluid te meten. 

Er wordt gemeten volgens de 2 meter max methode, waarbij het motorgeluid stilstaand met volgas op 2 meter afstand gemeten wordt.
Wij vertalen de gemeten waarden naar de landelijke dynamische norm van 94 d(BA).

Om woensdags na 19.00 uur te mogen rijden (met een kentekenmotor) geldt een norm van 91d(BA)!!

Niet gekeurd = Niet rijden

Voorkom teleurstelling en zorg er dus voor dat de motor op tijd (goed)gekeurd is (er zijn voldoende datums ....)