Conditietraining

Conditietraining (november - maart)

LET OP: mede in verband met de corona-maatregelen vindt er in de winter van 2020-2021 geen conditietraining plaats op de Heksenplas.

Wat is er mooier dan samen met andere (al dan niet crossende) TCD leden op het terrein bij het clubgebouw in de periode van begin november tot en met begin april aan de conditie te werken om zo een optimale start van het seizoen te krijgen.

Van november 2018 tot en maart 2019 zijn onze leden, Tjalle Bosch en Silvio Udink (beiden volgden de opleiding Sport en Bewegen), vol enthousiasme met de conditietraining begonnen. Dat enthousiasme zagen we ook bij de deelnemers.

En dus organiseren we ook van november 2019 tot en met maart 2020 de conditietraining op de Heksenplas en wel op de maandag- en donderdagavonden.

Dit maal wordt Sylvio Udink geassisteerd door Nick Leferink.

De training zal specifiek op motocross gericht zijn, zodat de deelnemers zich fysiek (en mentaal) goed kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. 

Bij de eerste training wordt een zogenaamde nulmeting gedaan, zodat gaande het traject de voortgang gemeten kan en de doelen zo nodig bijgesteld kunnen worden.

Voor deelname vragen wij een bijdrage van € 15,= per maand.

Conditietraining aanmelding