Conditietraining

Conditietraining (nov - april)

Wat is er mooier dan samen met andere (al dan niet crossende) TCD leden op het terrein bij het clubgebouw in de periode van begin november tot en met begin april aan de conditie te werken om zo een optimale start van het seizoen te krijgen.

Twee van onze leden, Tjalle Bosch en Silvio Udink hebben de opleiding Sport en Bewegen aan het Graafschapcollege gevolgd en zij zullen een specifiek op motocross gerichte training opzetten. Bij de eerste training wordt een zogenaamde nulmeting gedaan, zodat gaande het traject de voortgang gemeten kan en de doelen zo nodig bijgesteld kunnen worden.

Voor deelname vragen wij een bijdrage van € 15,= per maand.

Op basis van de aanmeldingen is besloten de training op 2 avonden in de week te geven en wel op maandag en donderdag:

Conditietraining aanmelding