Circuitreglement

Circuitreglement

eerst aan eigen veiligheid denken
... waar coureurs, helpers en publiek zich aan moet houden ...:

NIET-LEDEN KUNNEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN HET CIRCUIT (m.u.v. een beperkt aantal dagen per jaar).

 • Iedere coureur die van het circuit gebruik maakt dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering (KNMV-licentie).
 • Iedere coureur is verplicht deugdelijke (cross)kleding te dragen. 
  Verplicht zijn:
  • valhelm
  • handschoenen
  • stevige hoge schoenen of laarzen
  • shirt met lange mouwen
 • Geadviseerd wordt een bodyprotector en niergordel te dragen. 
 • Voor de jeugd adviseren wij een nekbrace te dragen.
 • Iedereen dient ten alle tijden de aanwijzingen van de bestuurs- en/of commissieleden op te volgen
 • De rijder zal de gegeven signalen moeten opvolgen
 • Het is verboden om tijdens trainingstijden onderlinge wedstrijden te houden
 • Indien een rijder moet stoppen dient hij dit te doen op het rechte gedeelte van de baan. Lukt hem dit niet en blijft hij vlak voor in of na bocht steken, dan moeten rijder en machine naar een veilige plaats worden geleid
 • Het rijden of voortduwen van een gestrande motor in de richting tegenovergesteld aan de rijrichting is verboden
 • Een rijder, die de training staakt of tijdens de wedstrijd opgeeft, zal zijn machine onmiddellijk buiten de rijbaan moeten plaatsen
 • Indien een rijder het circuit tijdens een wedstrijd om welke reden dan ook verlaat, dient hij op dezelfde plaats het circuit weer op te gaan. Het afsnijden van bochten is verboden
 • Bij wedstrijden is elke hulp van derden op het circuit verboden, tenzij die hulp wordt verleend door een op die wedstrijd dienst-doende official of medewerker van de organisator
 • Tijdens wedstrijden is bijtanken alleen toegestaan in de reparatiezone of in het rennerskwartier, dus niet op de baan
 • Waarschuw bij een val tijdens trainingen zo snel mogelijk achterop komende rijders en zo mogelijk de dienstdoende officials of EHBO
 • Gevaarlijk rijgedrag op het circuit is niet toegestaan
 • Op en vanaf het rennerskwartier (parkeerplaats) tot op het circuit moet men lopen met de motor aan de hand. Dit geldt ook vanaf het circuit tot op het rennerskwartier.
 • HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN BUITEN DE GEMARKEERDE BAAN (CIRCUIT) TE RIJDEN
 • Iedereen is verplicht om aan- en afvoerwegen vrij te houden (geldt ook voor bezoekers)
 • Iedereen is verplicht deugdelijk te parkeren (eventueel op aanwijzing van bestuurs- en/of commissieleden)
 • Het is verboden in het rennerskwartier met bromfietsen, scooters e.d. te rijden
 • HET AFSPUITEN VAN MOTOREN IS TEN STRENGSTE VERBODEN
 • HET ACHTERLATEN VAN OUDE BANDEN, AFGEWERKTE OLIE, E.D. EN VAN HUIS MEEGEBRACHT AFVAL IS TEN STRENGSTE VERBODEN


BIJ OVERTREDING VAN DIT REGLEMENT WORDT U GESANCTIONEERD (VAN WAARSCHUWING TOT ROYEMENT).

Vlagsignalen ...