Circuitreglement

Circuitreglement

wat doen na val
... waar coureurs, helpers en publiek zich aan moeten houden ...:

NIET-LEDEN KUNNEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN HET CIRCUIT (m.u.v. een beperkt aantal dagen per jaar).

Iedere coureur die van het circuit gebruik maakt dient in het bezit te zijn van een geldige licentie (KNMV of MON).

Iedere rijder/bakkenist is verplicht deugdelijke (cross)kleding te dragen. 

Voor jeugd is naast hetgeen voor iedereen verplicht te dragen ook de volgende verplicht:

  • schouderbescherming
  • elleboogbescherming
  • kniebescherming
Voor iedere rijder/bakkenist is verplicht:
  • valhelm
  • handschoenen
  • stevige hoge schoenen of laarzen
  • shirt met lange mouwen
  • bodyprotector
Daarnaast adviseren wij een nekrbace en niergordel te dragen.

Het is niet toegestaan tear-offs (flippers) en helmcamera te gebruiken.

Voor je het circuit opgaat moet iedere rijder zich persoonlijk melden. Hierbij dient in ieder geval een geldige licentie van de MON of KNMV getoond worden.
Na controle krijgt de rijder een polsbandje (linkerpols). Bij het oprijden naar het circuit houden we controles. Geen polsbandje = niet rijden.

Alleen tijdens de officiële rijtijden mag op het circuit gereden worden en dat nadat het circuit vrijgegeven is door de vrijwilligers.

Ieder rijder moet voldoen aan de geluidsnormen:
  • Op zaterdag moet voldaan worden aan de geluidsnorm van 94 dBA
  • Op woensdag moet tot 19.00 uur voldaan worden aan de geluidsnorm van 94 dBa en vanaf 19.00 uur (kentekens en elektrisch) 91 dBa
Iedereen dient ten alle tijden de aanwijzingen van de bestuursleden en/of vijwilligers op te volgen.

In het rennerskwartier mag niet met de motor gereden worden (zijspannen en quads mogen dat wel, zij het stapvoets). Wil je het circuit op dan, lopen tot het begin van het "oprijpad", dan mag je opstappen en stapvoets naar het circuit rijden. Kom te terug van het circuit, ook dan stapvoets rijden en uiterlijk aan het einde van het "oprijpad" afstappen.

De rijder zal de gegeven signalen moeten opvolgen.

Het is verboden om tijdens trainingstijden onderlinge wedstrijden te houden.

Indien een rijder wegens pech moet stoppen dient hij dit te doen op het rechte gedeelte van de baan. Lukt hem dit niet en blijft hij vlak voor in of na bocht steken, dan moeten rijder en machine direct naar een veilige plaats worden geleid.

Het stoppen/stilstaan achter een spingheuvel is absoluut verboden (zeker ook voor de eigen veiligheid).

"Pauzeren" doe je in het rennerskwartier, niet op de baan. Alleen bij het oprijpunt van de baan (bij het pomphuis) mag even gestopt worden om daarna de training te vervolgen.

Het rijden of voortduwen van een gestrande motor in de richting tegenovergesteld aan de rijrichting is verboden.

Een rijder, die de training staakt of tijdens de wedstrijd opgeeft, zal zijn machine onmiddellijk buiten de rijbaan moeten plaatsen

Indien een rijder het circuit tijdens een wedstrijd om welke reden dan ook verlaat, dient hij op dezelfde plaats het circuit weer op te gaan. Het afsnijden van bochten is verboden

Bij wedstrijden is elke hulp van derden op het circuit verboden, tenzij die hulp wordt verleend door een op die wedstrijd dienst-doende official/vrijwilliger

Tijdens wedstrijden is bijtanken alleen toegestaan in de reparatiezone of in het rennerskwartier, dus niet op de baan. Tijdens het tanken moet de motor op een milieumat staan.

Waarschuw bij een val tijdens trainingen zo snel mogelijk achterop komende rijders en zo mogelijk de dienstdoende vrijwilliger(s) of EHBO/Rode Kruis.

Gevaarlijk rijgedrag op het circuit is niet toegestaan.

De snellere rijders dienen altijd rekening te houden met de minder getalenteerde rijders. Bij vrije trainingen verleent de snellere rijder voor en in een bocht voorrang aan de langzamere rijder.

Op en vanaf het rennerskwartier (parkeerplaats) tot op het oprijpunt naar het circuit moet men lopen met de motor aan de hand. Dit geldt ook bij het verlaten van het circuit tot op het rennerskwartier (quads en zijspannen mogen stapvoets rijden).

Het op- en afrijden naar en van de baan doe je met gepaste snelheid (langzaam) en met volledige uitrusting (dus help ophouden). Het meenemen van iemand achterop of voor op de tank, is verboden.

Op het startveld mag alleen door echte kleine, beginnende jeugd (pw50 en gelijksoortige motoren) gereden worden en alleen met begeleiding aan de kant. Tevens is dat toegestaan voor rijders die les krijgen van een aan TCD Hummelo gelieerde motocrosstrainer.

Het is verboden buiten de gemarkeerde baan (cicuit) te rijden.

Iedereen is verplicht om aan- en afvoerwegen vrij te houden (geldt ook voor bezoekers).

Iedereen is verplicht deugdelijk te parkeren (eventueel op aanwijzing van bestuurs- en/of commissieleden).

Het is niet toegestaan om zich met scooters, mini-motoren of andere vervoermiddelen voort te bewegen op dit terrein (dit geldt voor zowel brandstof aangedreven als elektrische voertuigen).

Het afspuiten van motoren is verboden.

Het is niet toegestaann oude banden, afgewerkte olie en ander afval achter te laten.


Bij overtredingen van de reglementen zullen passende sactie opgelegd worden.

Vlagsignalen ...