Circuitreglement

Circuitreglement

... waar coureurs, helpers en publiek zich aan moeten houden ...:

NIET-LEDEN KUNNEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN HET CIRCUIT (m.u.v. een beperkt aantal dagen per jaar).

 • Iedere coureur die van het circuit gebruik maakt dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering (KNMV-licentie).
 • Iedere coureur is verplicht deugdelijke (cross)kleding te dragen. 
  Verplicht zijn:
  • valhelm
  • handschoenen
  • stevige hoge schoenen of laarzen
  • shirt met lange mouwen
 • Geadviseerd wordt een bodyprotector en niergordel te dragen. 
 • Voor de jeugd adviseren wij een (flexibele) nekbrace te dragen.
 • Leden moeten de lidmaatschapssticker duidelijk zichtbaar op de linker zijkant van de helm dragen
 • Niet-leden moeten het dag-polsbandjes om de linker pols dragen en op verzoek tonen
 • Alleen tijdens de openingstijden mag op het circuit gereden worden
 • Op zaterdag moet voldaan worden aan de geluidsnorm van 94 dBA
 • Op woensdag moet tot 19.00 uur voldaan worden aan de geluidsnorm van 94 dBa en vanaf 19.00 uur (alleen kentekens) 91 dBa
 • Iedereen dient ten alle tijden de aanwijzingen van de bestuursleden en/of vijwilligers op te volgen
 • De rijder zal de gegeven signalen moeten opvolgen
 • Het is verboden om tijdens trainingstijden onderlinge wedstrijden te houden
 • Indien een rijder moet stoppen dient hij dit te doen op het rechte gedeelte van de baan. Lukt hem dit niet en blijft hij vlak voor in of na bocht steken, dan moeten rijder en machine naar een veilige plaats worden geleid
 • Het rijden of voortduwen van een gestrande motor in de richting tegenovergesteld aan de rijrichting is verboden
 • Een rijder, die de training staakt of tijdens de wedstrijd opgeeft, zal zijn machine onmiddellijk buiten de rijbaan moeten plaatsen
 • Indien een rijder het circuit tijdens een wedstrijd om welke reden dan ook verlaat, dient hij op dezelfde plaats het circuit weer op te gaan. Het afsnijden van bochten is verboden
 • Bij wedstrijden is elke hulp van derden op het circuit verboden, tenzij die hulp wordt verleend door een op die wedstrijd dienst-doende official/vrijwilliger
 • Tijdens wedstrijden is bijtanken alleen toegestaan in de reparatiezone of in het rennerskwartier, dus niet op de baan. Tijdens het tanken moet de motor op een milieumat staan.
 • Waarschuw bij een val tijdens trainingen zo snel mogelijk achterop komende rijders en zo mogelijk de dienstdoende vrijwilliger(s) of EHBO
 • Gevaarlijk rijgedrag op het circuit is niet toegestaan
 • De snellere rijders dienen altijd rekening te houden met de minder getalenteerde rijders
 • Op en vanaf het rennerskwartier (parkeerplaats) tot op het oprijpunt naar het circuit moet men lopen met de motor aan de hand. Dit geldt ook bij het verlaten van het circuit tot op het rennerskwartier.
 • Het is verboden buiten de gemarkeerde baan (cicuit) te rijden
 • Iedereen is verplicht om aan- en afvoerwegen vrij te houden (geldt ook voor bezoekers)
 • Iedereen is verplicht deugdelijk te parkeren (eventueel op aanwijzing van bestuurs- en/of commissieleden)
 • Het is verboden in het rennerskwartier met bromfietsen, scooters e.d. te rijden
 • Het afspuiten van motoren is verboden
 • Het is niet toegestaann oude banden, afgewerkte olie en ander afval achter te laten


Bij overtredingen van de reglementen zullen passende sactie opgelegd worden.

Vlagsignalen ...