Aanmelden geluidsnorm

Aanmelden - Geluidsnorm

Om te mogen rijden op de Heksenplas moet voldaan worden aan de geluidsnorm.

Iedere individuele motor mag maximaal 94 dBa aan geluid produceren (woensdags vanaf 19.00 uur is dat voor kentekens en electromotoren maximaal 91 dBa)

Heb je aangemeld en de motor voldoet niet aan de geluidsnorm, dan mag er niet verder gereden worden (er is dan geen recht op terugbetaling van evenuteel betaald dagtarief).

Alleen als we met z'n allen voldoen aan de geluidsnormen, kunnen we blijven rijden, zorg er dus voor dat jij niet de oorzaak bent van het sluiten van motocross-accomodaties.

Aanmelden voor de trainingen kan via de volgende link: aanmelden training