Klassementstrainingen

Algemeen

Deelname aan de klassementstrainingen is alleen mogelijk voor leden van TCD Hummelo.

Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven via het digitale inschrijfformulier.

De deelname aan de klassementstraining is gratis mits er minimaal 1x per jaar een helpersdienst verricht wordt. Wil je of kun je dat niet, dan is een deelnamebijdrage verschuldigd van € 15,= per klassementstraining (te voldoen bij het aanmelden).

Voor iedere klassementstraining moeten de deelnemers zich persoonlijk melden in het clubgebouw. Neem de licentie (papire of digitaal via de App) mee. Deelnemers aan de klassementstrainingen K moeten ook de motorpapieren meenemen.

Deelnemers aan de klassementstrainingen moeten voor de eerste deelname de motor op geluid hebben laten keuren (met een positief resultaat).

Bij de klassementstrainingen B geldt dat per klassementstraining één groep verantwoordelijk is voor de baancommissarissen.

De wedstrijdleider heeft het recht om op eigen initiatief, wegens dringende veiligheidsmaatregelen of andere gevallen van overmacht, een klassementstraining voortijdig te beëindigen.
Indien de wedstrijdleider een klassementstraining stopt voordat de helft van de voorgeschreven wedstrijdtijd is verstreken, wordt de klassementstraining opnieuw verreden of ongeldig verklaard.
Indien er opnieuw wordt gestart, zal (indien nodig) een rustpauze worden ingelast.
Als de klassementstraining wordt gestopt nadat de helft van de wedstrijd is verreden, geldt de klassering van de ronde voorafgaand aan de afgevlagde ronde.

Indeling

De klassementstraingingen zijn ingedeeld in drie groepen: A, B en K

Klassen A: (zaterdag)
- automaten/50cc
- miniquads
- 65cc kw en gw
- 85cc kw en gw
- quads
- zijspannen

Klassen B: (zaterdag)
- 125cc
- 250cc
- 500cc
- Veteranen A
- Veteranen B

Klassen K: (woensdagavond)
- kentekens A
- kentekens B
- kentekens C
- kentekens D

Eisen

Rijders dienen in bezit te zijn van een geldige KNMV licentie (Basis Sportlicentie, Off-Road licentie, Sportlicentie).

Kleding voorschriften:

 • goedgekeurde helm (zie op de KNMV-website voor een overzicht)
 • handschoenen
 • crosslaarzen (of stevige hoge schoenen)
 • shirt met lange mouwen
 • crossbroek (of stevige broek)
 • bodyprotector
 • aanbevolen worden: niergordel en kniebeschermers

Jeugd tot en met 85cc is tevens verplicht te dragen:

 • schouderbescherming
 • elleboogbescherming
 • kniebescherming

Bij deelname aan de kentekenklasse dient de motor te voldoen aan de geluidsnorm voor off-road/kentekens (max 91 dBa), er dienen geldige papieren bij de motor te zijn en de motor moet voorzien zijn van een (werkende) koplamp en (werkende) achterlamp. 

Omwille van veiligheid mag de kentekenplaat achterwege blijven.

Rijnummers

De rijnummertoekenning geschiedt in de volgende volgorde:
- KNMV-nummer
- streekwedstrijdnummer
- clubwedstrijdnummer vorig jaar
- nummer op verzoek

De rijnummers kunnen door het samenvoegen van klassen op de wedstrijddag door het wedstrijdsecretariaat gewijzigd worden. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat zij met de juiste en goed leesbare nummers rijden.

Als een rijder van klasse wil wisselen, dient hij/zij dat bij het secretartiaat te melden. Hierbij is de kans groot dat ook het rijnummer gewijzigd moet worden.

Het is niet toegestaan (op straffe van diskwalificatie) om jouw rijnummer aan een ander ter beschikking te stellen (je mag dus niet iemand anders voor jou laten rijden, zowel coureur als gastcoureur worden gediskwalificeerd!!).

Dagindeling en startvolgorde

Per klassementstraining worden twee manches verreden. Ieder deelnemer krijgt de kans 1 maal te trainen voor aanvang van de manches.

De dagindeling wordt vooraanvang via de website en publicatieborden bekend gemaakt,

Bij de A en K is de indeling is normaal gesproken het hele seizoen gelijk. Bij B wisselt de indeling per klassementstraining (de voor de baancommissarissen verantwoordelijke klasse rijdt als eerste).

De eerste wedstrijddag wordt de startopstelling van de eerste manche middels loting bepaald.

Voor de tweede manche geld de uitslag van de 1e manche als startvolgorde. Ben je niet reglementair gefinisht, dan wordt je achteraan toegevoegd.

Bij de volgende klassementstrainingen geldt de (bruto) tussenstand als startvolgorde voor de 1e manche. Heb je nog geen punten, dan wordt je achteraan toegevoegd. De startopstelling van de 2e manche bepaald op basis van de uitslag van de 1e manche.

Puntentelling/ klassement

Per klassementstraining worden aan de reglementair gefinishte rijders als volgt punten toegekend: 50, 45, 41, 38, 36, 35, 34, ........, 1.Iedere reglementair gefinishte rijder krijgt minimaal 1 punt.

De einduitslag wordt opgemaakt door 20% van de maximaal te verrijden manches niet in de netto stand mee te tellen (de slechtste resultaten wordengeschrapt!).


De bekerverdeling vindt plaats volgens de formule: 1 op iedere 5 geklasseerde rijders (aanal geschoond voor incidentele rijders en afgerond naar boven). 


De bekers worden ma afloop van het seizoen uitgereikt. 

De uitslagen worden zsm na afloop van de klassementstrainingen op de website gepubliceerd.

Promotieregeling

Klassementstraining B
Tijdens de ALV van 22 januari 2015 is het volgende besloten:

de 5 besten van de MX2 B promoveren naar MX2 A
"nieuwe" deelnemers worden ingedeeld op basis van eigen opgaven, mocht bij de eerste deelname dat de indeling verkeerd is ingeschat, zal de deelnemer direct in de andere groep ingedeeld worden

Klassementstraining K
Tijdens de ALV van 22 januari 2015 is het volgende besloten:

 • rijders vanaf 60 jaar op eigen verzoek ingedeeld kunnen worden in de D klasse.
 • de beste 5 rijders van de B promoveren naar de A (50-plusser mag blijven).
 • de minst goeden mogen verzoek indienen voor degradatie van A naar B
 • de beste 5 rijders van C promoveren naar de B (55-plusser mag blijven)
 • de minst goeden mogen verzoek indienen voor degradatie van B naar C

Kwalificatie "beste" en "minst goede"= gebaseerd op maximale score 

Leeftijden

De minimumleeftijd voor deelname aan de klassementstrainingen is 5 jaar.

Een maximumleeftijd is er met uitzondering bij de jeugdklassen niet.

Bij de jeugdklassen gelden de volgende leeftijds-grenzen:

 • automaten: 5 t/m 9 jaar
 • 65cc kleine wielen: 6 t/m 11 jaar
 • 65cc grote wielen: 7 t/m 12 jaar
 • 85cc kleine wielen: 10 t/m 13 jaar
 • 85cc grote wielen: 11 t/m 15 jaar


Bij de veteranen gelden de volgende minimum leeftijden (*):

 • veteranen A: vanaf 43 jaar
 • veteranen B: vanaf 53 jaar


Bij de kentekens geldt voor de D groep een minimum leeftijd van 60 jaar (*)

* Bij de veteranen en kentekens D hoeft een rijder welke de minimum leeftijd heeft bereikt niet persé in de betreffende groep te rijden

Cilinderinhoud en licentie

Bij de klassenindeling op basis van de cilinderinhoud geeft de betreffende waarde de maximum cilinderinhoud aan, er geldt geen minimum cilinderinhoud.

De rijder is vrij te kiezen of in de klasse met de maximum cylinderinhoud of in de eerst volgende (grotere cilinderinhoud) klasse gereden wordt.

Bij de Klassementstraining A geldt:

 • met 50cc: indelen bij automaten of  65cc kw
 • met 65cc kw: indelen bij 65cc kw of 65cc gw
 • met 65cc gw; indelen bij 65cc gw of 85cc kw
 • met 85cc kw: indelen bij 85cc kw of 85cc gw
 • met 85cc gw: indelen bij 85cc gw of 125cc 

Bij de Klassementstraining B geldt:

 • met 125cc: indelen bij 125cc of 250cc of 500cc
 • met 250cc: indelen bij 250cc of 500cc
 • met meer dan 250cc: indelen bij 500cc


Bij de klassementstraining wordt geen onderscheid gemaakt naar licentiesoort. De KNMV-wedstrijdrijders rijden dus samen met de niet wedstrijdrijders.

Ook bij de klassering en bekerverdeling wordt geen onderscheid gemaakt naar licentiesoort.