Klassementstrainingen

Algemeen

Een Klassementstraining is een training met rijders uit één of meerdere klassen, welke aangevangen wordt met een groepsstart.

Deelname aan de klassementstrainingen is, met uitzondering van de jeugdklassen tot en met 85cc grote wielen, alleen mogelijk voor leden van TCD Hummelo.

Voor deelname aan de klassemenstraining hoef je niet in het bezit te zijn van een transponder, je mag ook zonder transponder deelnemen, echter wordt je dan niet in de uitslagen opgenomen (je krijgt dan geen klassering).

Wil je aan de klassementstrainingen meedoen, dan moet je éénmaal per jaar (per klasse) het digitale inschrijfformulier invullen.

De deelname aan de klassementstraining is voor leden gratis, maar een lid moet wel minimaal 1x per jaar een keer helpen met:

 • vlaggen (baancommissaris)
 • assistentie bij de startzone bij klassementstrainingen (startpositie toewijzen, starthek opzetten, ...)
 • toegangscontrole zolang iedereen zich nog iedere keer moet aanmelden en toeschouwers verboden zijn
 • assistentie jury/secretariaat
 • assisitentie bij groepen wissel op de zaterdag zolang we met vast tijdschema werken
 • narijden bij klassementstrainingen

De niet-leden die meedoen aan de jeugdklassen (tot en met 85cc grote wielen) betalen een deelnamebijdrage van € 20,= per klassementstraining.

Voor iedere klassementstraining moeten de deelnemers zich persoonlijk melden, zorg ervoor dat je jouw (geldige) licentie kan tonen. Deelnemers aan de klassementstrainingen K moeten ook de motorpapieren meenemen.

Deelnemers aan de klassementstrainingen moeten voor de eerste deelname de motor op geluid hebben laten keuren (met een positief resultaat). 

De wedstrijdleider heeft het recht om op eigen initiatief, wegens dringende veiligheidsmaatregelen of andere gevallen van overmacht, een klassementstraining voortijdig te beëindigen.

Indien de wedstrijdlijder een klassementstraining stopt voordat de helft van de voorgeschreven tijd is verstreken, wordt de klassementstraining opnieuw verreden of ongeldig verklaard.
Indien er opnieuw wordt gestart, zal (indien nodig) een rustpauze worden ingelast.
Als de klassementstraining wordt gestopt nadat de helft van de tijd is verstreken, geldt de registratie van de ronde voorafgaand aan de afgevlagde ronde.

Indeling

De klassementstraingingen zijn ingedeeld in drie groepen: A, B en K

Klassen A: (zaterdag)
- automaten/50cc
- miniquads
- 65cc kw en gw
- 85cc kw en gw
- quads
- zijspannen

Klassen B: (zaterdag)
- 125cc
- 250cc
- 500cc
- Veteranen A
- Veteranen B

Klassen K: (woensdagavond)
- kentekens A
- kentekens B
- kentekens C
- kentekens D

Deelname met een elektrische motor is mogelijk bij de:
 • jeugdklassen tot en met 85cc grote wielen op basis van wiel- en framematen
 • "groten" in de klasse 500cc of veteranen
 • kentekens op basis van kwaliteit/snelheid

Eisen

Rijders dienen in bezit te zijn van een geldige KNMV- of MON-licentie.

Kleding voorschriften:

 • goedgekeurde helm 
 • handschoenen
 • crosslaarzen (of stevige hoge schoenen)
 • shirt met lange mouwen
 • crossbroek (of stevige broek)
 • bodyprotector
 • aanbevolen worden: niergordel en kniebeschermers

Jeugd tot en met 85cc is tevens verplicht te dragen:

 • schouderbescherming
 • elleboogbescherming
 • kniebescherming

Bij deelname aan de kentekenklasse dient de motor te voldoen aan de geluidsnorm voor off-road/kentekens (max 91 dBa), er dienen geldige papieren bij de motor te zijn en de motor moet voorzien zijn van een (werkende) koplamp en (werkende) achterlamp. 

Omwille van veiligheid mag de kentekenplaat achterwege blijven.

Zolang er bij de kentekenklassen ook elektrische motoren mee mogen doen, hoeven die motoren niet voorzien te zijn van werkende verlichting en hoeven daar geen geldige (kenteken)papieren bij te zijn.

Rijnummers

De rijnummertoekenning geschiedt in de volgende volgorde:
- KNMV/MON-nummer
- streekwedstrijdnummer
- clubwedstrijdnummer vorig jaar
- nummer op verzoek

De rijnummers kunnen door het samenvoegen van klassen op de wedstrijddag door het wedstrijdsecretariaat gewijzigd worden. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat zij met de juiste en goed leesbare nummers rijden.

Als een rijder van klasse wil wisselen, dient hij/zij dat bij het secretartiaat te melden. Hierbij is de kans groot dat ook het rijnummer gewijzigd moet worden.

Het is niet toegestaan (op straffe van diskwalificatie) om jouw rijnummer aan een ander ter beschikking te stellen (je mag dus niet iemand anders voor jou laten rijden, zowel coureur als gastcoureur worden gediskwalificeerd!!).

Dagindeling en startvolgorde

Per klassementstraining worden twee sessies met groepsstart verreden. Ieder deelnemer krijgt de kans 1 maal te trainen voor aanvang van de sessies.

Het tijdschema wordt voor aanvang via de website en publicatieborden bekend gemaakt,

De indeling in groepen is afhankelijk van het aantal deelnemers. We proberen de indeling per seizoen zoveel mogelijk gelijk te houden.

De opstelling voor de groepsstart bij de eerste sessie van het seizoen door loting bepaald. De opstelling voor de 2e sessie wordt bepaald op basis van de registratie van de 1e sessie. Ben je niet reglementair geeïndigd, dan wordt je achteraan geplaatst.

Indien in competitieverband georganiseerd wordt geldt bij de volgende klassementstrainingen de (bruto) tussenstand als startvolgorde voor de 1e sessie. Heb je nog geen punten, dan wordt je achteraan toegevoegd. De startopstelling van de 2e sessie wordt bepaald op basis van de registratie van de 1e sessie.

Puntentelling/ klassement

Indien in competitieverband georganiseerd wordt, worden per klassementstraining aan de reglementair gefinishte rijders als volgt punten toegekend: 50, 45, 41, 38, 36, 35, 34, ........, 1.Iedere reglementair gefinishte rijder krijgt minimaal 1 punt.

Voor de competitie komen alleen leden in aanmerking. Jeugdrijders met een dagkaart komen niet in de competitie.


De uitslagen worden automatisch via transponder bijgehouden. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een goed werkende transponder. Er zijn geen reserve/leen transponders beschikbaar.

Werkt jouw transponder niet, of rijdt je zonder transponder, dan wordt je niet in de uitslagen opgenomen en krijg je geen klassering.

De einduitslag wordt opgemaakt door 20% van de maximaal te verrijden manches niet in de netto stand mee te tellen (de slechtste resultaten wordengeschrapt!).


De bekerverdeling vindt plaats volgens de formule: 1 op iedere 5 geklasseerde rijders (aantal geschoond voor incidentele rijders). 

De bekers worden na afloop van het seizoen uitgereikt. 


Promotieregeling

Klassementstraining B
Indien de klasse 250cc opgedeeld wordt in groepen A en B, promoveren de 5 besten van de B-groep naar de A-groep.

"Nieuwe" deelnemers worden ingedeeld op basis van eigen opgaven, mocht bij de eerste deelname dat de indeling verkeerd is ingeschat, zal de deelnemer direct in de andere groep ingedeeld worden

Klassementstraining K
In de Algemene LedenVergadering is om een goede verderling over de groepen te krijgen wat betreft kwaliteit en kwantiteit de volgende "promotieregeling" vastgesteld:

 • de indeling over de groepen A t/m D wordt gemaakt op basis van de registratie van de rondetijden met het transpondersysteem
 • hierbij kijken we naar de gemiddelde waarden tijdens de gereden klassementstrainingen in het afgelopen jaar
 • voor nieuwe rijders wordt ingeschat in welke groep die ingedeeld kunnen worden en wordt dat zo nodig op basis van de rondetijden tijdens de eerste klassementstrainingen aangepast
(rijders vanaf 65 jaar kunnen op eigen verzoek ingedeeld worden in de D klasse) 

Leeftijden

De minimumleeftijd voor deelname aan de klassementstrainingen is 5 jaar.

Een maximumleeftijd is er met uitzondering bij de jeugdklassen niet.

Bij de jeugdklassen gelden de volgende leeftijds-grenzen:

 • automaten: 5 t/m 9 jaar
 • 65cc kleine wielen: 6 t/m 11 jaar
 • 65cc grote wielen: 7 t/m 12 jaar
 • 85cc kleine wielen: 10 t/m 13 jaar
 • 85cc grote wielen: 11 t/m 15 jaar


Bij de veteranen gelden de volgende minimum leeftijden (*):

 • veteranen A: vanaf 43 jaar
 • veteranen B: vanaf 53 jaar


Bij de kentekens geldt voor de D groep een minimum leeftijd van 60 jaar (*)

* Bij de veteranen en kentekens D hoeft een rijder welke de minimum leeftijd heeft bereikt niet persé in de betreffende groep te rijden

Cilinderinhoud en licentie

Bij de klassenindeling op basis van de cilinderinhoud geeft de betreffende waarde de maximum cilinderinhoud aan.

De rijder is vrij te kiezen of in de klasse met de maximum cylinderinhoud of in de eerst volgende (grotere cilinderinhoud) klasse gereden wordt.

Bij de Klassementstrainingen geldt dus:

 • met 50cc: indelen bij automaten of  65cc kw
 • met 65cc kw: indelen bij 65cc kw of 65cc gw
 • met 65cc gw; indelen bij 65cc gw of 85cc kw
 • met 85cc kw: indelen bij 85cc kw of 85cc gw
 • met 85cc gw: indelen bij 85cc gw of 125cc 
 • met 125cc: indelen bij 125cc of 250cc
 • met 250cc: indelen bij 250cc of 500cc
 • met meer dan 250cc: indelen bij 500cc


Bij de klassementstraining wordt geen onderscheid gemaakt naar licentiesoort. De wedstrijdrijders (KNMV/MON) rijden dus samen met de niet wedstrijdrijders.

Ook bij de klassering en bekerverdeling wordt geen onderscheid gemaakt naar licentiesoort.