Ledenstop

Ledenstop

In 2010 hebben we wat het ledenaantal betreft de in 2009 afgesproken grens bereikt en dus werd de ledenstop ingevoerd en wel met ingang van 1 oktober 2010!
De ledenstop geldt voor alle actieve crossers vanaf 19 jaar.

(Jeugd)crossers tot en met 18 jaar kunnen (tot nader bericht) dus nog wel lid worden. Gewoon even naar het clubgebouw komen, dan wordt dat direct geregeld. Na betaling van de contributie gaat het lidmaatschap direct in.

Alle crossers vanaf 19 jaar welke al lid zijn, kunnen lid blijven. Hierbij geldt dat de contributie uiterlijk 31 januari betaald moet zijn.
Op 1 februari wordt de ledenadministratie bevroren. Alle actieve leden vanaf 19 jaar waarvan de contributie nog niet ontvangen is worden dan uit het ledenbestand verwijderd (het lidmaatschap vervalt dan). 

Vanaf de eerste zaterdag in februari (volgend op 1 februari) kunnen zij alleen nog lid worden op verzoek (*), waarbij de ledenadministratie iedere aanvraag afzonderlijk en op volgorde van binnenkomst behandelt. 

Indien de afgesproken grens bereikt is, kan de aanvraag voor lidmaatschap niet gehonoreerd worden en wordt u op de wachtlijst geplaatst.

En daarbij wordt niet naar de persoon gekeken, de volgorde van ontvangst van de aanvraagformulieren bepaalt de positie op de wachtlijst! 
Het kan dus voorkomen dat iemand die jarenlang lid is geweest maar niet op tijd de contributie betaald heeft op de wachtlijst op een lagere plek komt te staan dan iemand die zich voor het eerst als lid meld!! Houdt hier dus rekening mee.

* vanaf de eerste zaterdag in februari (volgend op 1 februari) kunt u het volledig ingevulde aanvraagformulier voor lidmaatschap direct via internet invullen en opsturen. U krijgt direct een mail met ontvangstbevesting en een kopie van het door u ingevulde formulier.