Vlagsignalen

Veiligheid

Motorsport is een snelheidssport met de daarbij behorende risico's. Iedere rijder dient de veiligheid van zichzelf, de andere rijders en het publiek in acht te nemen. Vrijwilligers en officials houden tevens toezicht op de veligheid voor de rijders en publiek (o.a. de zogenaamde BACO's). De rijder dient de gegeven (vlag)signalen altijd direct op te volgen.

Vlagsignalen

Betekenis vlagsignalen en borden

Groene vlagGereed voor startprocedure
Gele vlag stil gehoudenLet op gevaarlijke situatie
Gele vlag gezwaaidLet op gevaarlijke situatie, snelheid verminderen, verboden in te halen en gereed maken om te stoppen
Rode vlagDe wedstijd/training wordt beëindigd of stilgezet, direct stoppen ( verplicht voor iedereen)
Zwarte vlag met bord met rijnummerDe aangeduide rijder moet stoppen en het circuit verlaten (en zich melden bij de wedstrijdleider/verantwoordelijke)
HandsignalenDe naderende rijder moet in de richting welke met de hand aangeven wordt (door baancommissaris of andere aangever) uitwijken.
Zwart-wit geblokte vlagEinde training/wedstrijd
Wit bord met 15 of 5Geeft tijdperiode aan wanneer het starthek valt. De wedstrijdleider toont na 15 seconden het bord met 5, dan valt het starthek tussen 5 en 10 seconden
Wit bord met 1 of 2Het nog te rijden ronden voor het einde van de wedstrijd

Online vlaggenisten cursus

Het is voor vrijwilligers van verenigingen, ouders en monteurs van sporters en voor iedereen die geïnteresseerd is in het vlaggen bij clubtrainingen, -wedstrijden en DMX nu mogelijk om online deel te nemen aan de zogenaamde vlaggenisten cursus van de KNMV.

Met ingang van 2018 dienen alle motocrossers, zowel jeugd als sporters vanaf 16 jaar een instructie-filmpje te bekijken en aan de hand daarvan een aantal vragen te beantwoorden.
Sporters vanaf 16 jaar die alle vragen correct beantwoord hebben krijgen op hun licentie een kenmerk, een vlaggetje, wat betekent dat zij tijdens clubtrainingen, clubwedstrijden en de DMX mogen vlaggen.

Organiseert u als vereniging alleen clubtrainingen en –wedstrijden of DMX-wedstrijden dan kunt u uw vrijwilligers vragen om via de Digitale Leeromgeving (DLO) van de KNMV de vlaggenistencursus te volgen.
Nadat men alle vragen correct heeft beantwoord krijgt men middels email een zogenaamd certificaat toegestuurd, deze kan worden geprint of gedownload op de telefoon.


Om iemand goed te kunnen identificeren is een pasfoto op het certificaat verplicht. Zonder pasfoto kan er geen certificaat afgegeven worden.

Klik hier voor een uitleg hoe de cursus aan te vragen.

Naar de cursus ...