Ledeninfo

Hoe wordt en blijf je lid?

Sinds 2010 kennen we een ledenstop voor leden vanaf 19 jaar.

Aanvragen lidmaatschap (vanaf 19 jaar)
Wil je actief rijden op het circuit en ben je 19 jaar of ouder, dan kun je via internet of in het clubgebouw een aanvraagformulier voor lidmaatschap invullen.

Daarmee plaats je jezelf op de wachtlijst. Je krijgt daarna spoedig bericht van de leden-administratie over de status van jouw aanvraag. Afhankelijk van de “ruimte” in het ledenbestand, kun je of direct lid worden, of moet je wachten tot er leden opgezegd hebben.

Direct lid worden (tot en met 18 jaar)
Ben je jonger dan 19 jaar, of wil je geen actief rijdend lid worden, dan kun je direct lid worden. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van jou nodig, die vul je zelf in op het lidmaatschapsformulier. Hierbij vragen we ook akkoord te gaan met een aantal punten.

Vergeet niet het emailadres te vermelden, dat hebben we nodig voor diverse mailingen.

Na ondertekening lever je het geheel ingevulde formulier in bij de vrijwilliger achter het bureau en betaal je het verschuldige contributiebedrag.

Helmstikker
Ben je actief rijdend lid geworden, dan krijg je direct de helmstikker van het betreffende jaar mee. Deze plak je op de linkerzijkant van jouw helm. Dan kunnen we eenvoudig controleren of je lid bent.


Lidmaatschapskaart
De lidmaatschapskaart met daarop vermeld jouw lid-nummer krijg je binnen een aantal dagen toegestuurd. Neem de lidmaatschapskaart (en licentie) altijd mee als je komt rijden, mochten we ernaar vragen, dan kun je die tonen.


Direct na betaling van de contributie gaat het lidmaatschap in, je kunt dan aan de clubevenementen deelnemen en krijg je periodiek een digitale nieuwsbrief gemaild.

Contributiefactuur
Ben je lid, dan krijg je in december een contributiefactuur toegestuurd voor de betaling van de contributie voor het nieuwe jaar.

Betaaltermijn
Betaal de contributie tijdig, uiterlijk 31 januari, zodat je er zeker van bent dat het lidmaatschap voortgezet wordt.

Heb je niet tijdig betaald, dan vervalt het lidmaatschap. Wil je alsnog weer lid worden, dan zul je aan aanvraag voor het lidmaatschap moeten invullen/indienen, je wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Soorten lidmaatschap

Het lidmaatschap van TCD Hummelo is in een aantal categorieën verdeeld, afhankelijk van leeftijd en al dan niet gebruiken van het circuit.

Als (gewoon) lid (L), ondersteunt u de vereniging, zonder gebruik van het circuit "de Heksenplas" te maken.

Een jeugdlid (J) is op 1 januari nog geen 16 jaar. Een ouder/voogd dient hierbij wel lid te zijn (al dan niet crossend). 

Jeugdleden mogen afhankelijk van het niveau gebruik maken van  de jeugdbaan of de grote trainingsbaan 


Een crosslid (C) is op 1 januari 16 jaar of ouder en maakt gebruik van de grote trainingsbaan.


Daarnaast kennen we fietscrossleden (F) voor jeugd tot en met 14 jaar die meedoen aan de fietscrossen.


Voor iedere categorie geldt een eigen contributiebedrag. De actuele bedragen zijn elders op de website vermeld.


De contributie betreft een kalenderjaar, dus ook als je in de loop van het jaar lid wordt, betaal je het volle pond (wij rekenen daarentegen geen administratie- of inschrijfkosten o.i.d.).

Op de algemene ledenvergadering (3e donderdag in januari) wordt de hoogte van het volgende jaar bepaald.


Sinds 2010 kennen we een ledenstop voor leden vanaf 19 jaar.

LEDENSTOP ....

Ledenadministratie

Verantwoordelijk voor de ledenadministratie is:

Karin Scholten

telefoon: (06) 22 70 25 36

email: leden@tcd-hummelo.nl


Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot het lidmaatschap, neem dan gerust even contact op met Casper, hij staat je graag te woord.Lidmaatschap beëindigen

Uw lidmaatschap wordt beëindigd door:

  • opzegging (dat kan zowel schriftelijk, wat de voorkeur heeft, maar ook mondeling bij de ledenadministratie)
  • niet tijdige betaling van de contributie 


Contributie

De hoogte van de contributie voor het volgende jaar wordt in de Algemene Leden-Vergadering bepaald.

De tarieven voor 2020 zijn:
soort
€ 
opmerking
gewoon
(L)
20,=
niet crossend
jeugd
(J)
55,=
tm 16 jaar, peildatum 31-12 *
maakt gebruik van het circuit **
cross
(C)
115,=
maakt gebruik van het circuit **
* bij jeugd moet minimaal 1 ouder/voogd minimaal gewoon lid zijn
** bij gebruik circuit is een geldige KNMV licentie verplicht


Verzekering / Licentie

Alle coureurs die gebruik maken van het circuit, of het nu jeugdrijders of wedstrijdcoureurs zijn, dienen in het bezit te zijn van een speciale verzekering van de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging).

Tot en met 2015 kende de KNMV sportlicenties en districtslicenties. Vanaf 2016 heet de districtslicentie KNMV Basis Sportlicentie.

Coureurs die een KNMV-Sportlicentie hebben zijn automatische verzekerd (geldt ook voor de KNMV Off-Road-licentie). Heb je geen KNMV-Sport of - Off-Road-licentie, dan moet je een zogenaamde "Basis Sportlicentie" hebben om op een circuit te mogen rijden.

Klik hier voor aktuele informatie over de Basis Sportlicentie.

AANVRAGEN
De KNMV Basis sportlicentie vraag je zelf rechtstreeks via het internet aan bij de KNMV, je vult daarbij online een zogenaamde eigen medische verklaring in en upload een pasfoto.
Er dient direct via iDeal afgerekend te worden.

Als alles goed gegaan is, ontvang je direct de licentie digitaal op jouw mobieljte en/of emailadres. De fysieke licentie wordt een paar dagen later door de postbode thuis bezorgd.

Zorgt u ervoor dat u voordat u gebruik maakt van het/een circuit de verzekering geregeld heeft en neem het verzekeringsbewijs altijd mee, u moet het altijd op verzoek kunnen tonen.

De KNMV stelt jaarlijks het tarief vast. Van dat tarief krijgt de club welke je bij de aanvraag selecteert een bijdrage van de KNMV. Het is dus voor TCD Hummelo van belang dat je onze club selecteert: TC Doetinchem - Hummelo (Hummelo) (ook al wordt op basis van postcode een andere club voorgesteld).

Mocht je hulp bij het aanvragen van de KNMV Basis sportlicentie nodig hebben, kom dan gewoon naar het clubgebouw dan helpen we je ermee.