Nieuws

Nieuws

Wedstrijddata 2020
In 2020 worden de streekwedstrijden op de volgendat data verreden:

28 maart Holterhoek
25 april Varsseveld
27 juni Lichtenvoorde
12 september Halle
27 september Hummelo


Wijziging klassen 2020
Voor 2020 wordt de klasse 50cc toegevoegd.

De klasse zijspannen komt te vervallen.


Nieuwe organisator
Verheugd zijn we met de nieuwe organisator CPWH, welke voor het eerst in 2020 een streekwedstrijd zal organiseren in Holterhoek (bij Eibergen).


Eindstanden

De eindstanden 2019 zijn bekend (zie uitslagen). 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle deelnemers bedankt voor de mooie strijd.

En natuurlijk enorm veel dank aan alle vrijwilligers die zich voor de streekwedstrijden ingezet hebben.


Programma
Het programma is bekend. 

Ook in 2019 wordt de streekwedstrijd in Halle over twee dagen verdeeld.


Reglement
Het reglement is op een paar punten aangepast. 

Met name vragen we aandacht voor het geluid. De maximale norm (ook voor KNMV-wedstrijdrijders) is 94 dBa.
Overschrijding wordt gesanctioneerd. Bij de eerste wedstrijd is dat een waarschuwing, bij de volgende wedstrijden uitsluiting voor de dag.


Daginschrijvers
In de groepen 1, 2, 5, 6 en 7 worden daginschrijvers toegelaten.


Voorlopige deelnemerslijsten
De inschrijvingen worden regelmatig verwerkt in de (voorlopige) deelnemerslijsten:

Wedstrijden

In de voorbereidingen voor het wedstrijdprogramma 2019 is overleg gevoerd met diverse nieuwe organisatoren, voor 2019 heeft dat in verband met kalenderperikelen nog niet geleid tot een toevoeging van een vijfde organisator. Voor 2020 zijn de plannen met een nieuwe organisator echter voor 99,9% rond.

Inschrijven
In 2019 is de wijze van inschrijven gewijzigd. Voorinschrijving is verplicht (je doet dan mee met de competitie), maar je hoeft niet persé in één keer te betalen.
De voorinschrijving eindigt op 31 maart 2019. 

Afhankelijk van het aantal voorinschrijvingen per groep wordt bepaald of er ruimte is voor daginschrijvingen. Wil je zeker weten dat je mee mag doen, dan zul je moeten voorinschrijven.

Betalen kan in 2019 op twee manieren, vooraf ineens of per wedstrijd. Betaling ineens is, als je aan alle wedstijden mee doet, uiteraard voordeliger dan wanneer je per wedstrijd betaalt;
betaling vooraf ineens:

  • jeugdklassen € 40,=
  • soloklassen € 60,=
  • zijspannen € 70,=

betaling per wedstrijd:

  • jeugdklassen € 15,=
  • soloklassen € 20,=
  • zijspannen € 25,=


Geluid
Bij overschrijding van de norm krijgt de rijder bij de eerste wedstrijd alleen nog een waarschuwing. Vanaf de tweede wedstrijd (ongeacht of de rijder al eerder heeft meegedaan of gewaarschuwd is) wordt de rijder bij overschrijding van de norm een rijverbod voor die dag opgelegd.

Superklasse
In 2019 wordt de superklasse weer ingevoerd.
In de superklasse rijden alle rijders met een KNMV-sportlicentie (startbewijs), vanaf 125cc Cup.


Zijspannen/quads
Zijspannen en quads rijden samen (in één groep) wanneer het aantal voorinschrijvingen samen minder dan 30 is.

Voor afzonderlijke competitie/klassering geldt dat er minimaal 8 voorinschrijvingen per klasse moeten zijn. Zijn die er niet, dan worden de uitslagen niet gesplitst naar klasse.
Zijn er in totaal 30 of meer voorinschrijvingen, maar bij één groep minder dan 8, dan rijdt die laatste groep niet.


Wedstrijdprogramma
Het wedstrijd/dagprogramma wordt vastgesteld op basis van de aantallen voorinschrijvingen per klasse. De organiserende verenigingen en de centrale commissie kunnen klassen samen voegen, hierbij wordt met name gekeken naar gelijkwaardigheid en veiligheid. Tevens wordt rekening gehouden met vergunnings- en/of verzekeringsaspecten.

's Ochtends rijden alle klassen/groepen één training, daarna volgen de manches met tussen door twee pauzes.

Home ...