ALV

Algemene LedenVergadering

Op donderdag 23 januari 2020 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Alle leden zijn van harte welkom in zaal FF naar Steef in Hummelo (Dorpsstraat 1).
Je bent welkom vanaf 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda

1.    Opening 
2.    Mededelingen en terugblik
3.    Ingekomen stukken en notulen
4.    Jaarverslag secretaris
5.    Financiën (jaarrekening/kascontr)
6.    Tarieven 2020/2021
7.    Programma 2020
8.    Circuit
       Pauze
9.    Continuiteit / Beleid / Plannen 
10.  Commissies en bestuur
11.  Rondvraag
12.  Sluiting

Opgave van agendapunten (met toelichting) kan tot 2 dagen voor de Algemene LedenVergadering.

Mededelingen met betrekking tot agendapunt 10:

- aftredend is Patrick te Veldhuis
- afgetreden is Hans Jordens

We zijn opzoek naar minimaal 2 nieuwe bestuursleden.

Bestuursleden kunnen worden voorgedragen door het bestuur, of schriftelijk door minimaal 5 leden.